Projekta darbs „Latvijas novadi”

Katram Latvijas novadam ir savas tradīcijas, mazliet citāda daba, cilvēki ar citām rakstura īpašībām, paražas.

Literatūras stundās 7. klases skolēni lasīja Jāņa Klīdzēja biogrāfisko romānu “Cilvēka bērns”, kura darbība notiek Latgalē. Iepazīt šo novadu, romāna varoņus palīdzēja Jāņa Streiča filmas “Cilvēka bērns” noskatīšanās. Skatoties filmu, skolēni varēja lasīt subtitrus. Valodas izpratnē palīdzēja zīmju valodas tulks Inga Upesjure. Filmas varoņi sarunājas latgaliešu valodā.

Latgale ir novads, no kura nāk romāna galvenais varonis Boņuks un pārējie tēli, bet skolēni dzīvo arī no citos novados.

Projekta darbā skolēni strādāja pa pāriem, izvēlējās sev tuvāko novadu un par to veidoja plakātu.

Tad katram pārim vajadzēja iepazīstināt ar savu izstrādāto darbu. Skolēni stāstīja par interesantākajām vietām novados, pastāstīja, kur paši bijuši kopā ar ģimeni vai klasi.

Tā mēs iepazinām ne tikai Bonifācija Pāvulāna un Jāņa Klīdzēja dzimto novadu Latgali, bet arī Kurzemi ( te dzīvo Sindija, Amanda Negereja), Zemgali (Reinis –varētu teikt, ka dzīvo uz robežas ar Kurzemi), Vidzemi (Ances, Amandas Ozolas, Letīcijas  dzimtais novads), bet Melisa un Artūrs ir rīdzinieki.

Tā kā tuvojas Latvijas dzimšanas diena, tad tas bija arī neliels veltījums šiem svētkiem.

Latviešu valodas skolotāja Maiga Paegle