„Profesiju busi”

„Karjeras nedēļas” ietvaros, ar Valmieras Attīstības aģentūras atbalstu,norisinājās pasākums „Profesiju busi”, kurš jau vairākus gadus pulcē jauniešus no visām Valmieras skolām. Šogad skolēniem bija iespēja viesoties Valmieras Tehnikumā, kur ekskursijas laikā jaunieši iepazinās ar klašu telpām, laboratorijām, mācību virzieniem. Kā nākamās pieturas tika izvēlēti dažādi uzņēmumi, kur skolēni var strādāt ieguvuši profesiju. Kā viens no šādiem bija piena pārstrādes uzņēmums „Valmieras Piens” , kurā viesojās arī Valmieras Gaujas krasta vidusskolas-attīstības centra skolēni. Uzņēmumā tika demonstrēta neliela video filma par vēsturi, produktiem, uzņēmuma attīstību. Kopā ar uzņēmuma darbiniecēm skolēni devās ekskursijā, kuras laikā iepazinās ar dažādām tehnoloģijām, redzēja kā tiek ražoti piena produkti, viesojās arī fasēšanas telpās, laboratorijā, iepazinās ar plašo profesiju klāstu, kurš strādā šajā uzņēmumā. Pēc ekskursijas skolēniem bija iespēja degustēt dažādus piena produktus un izteikt par tiem savu viedokli, aprunāties ar darbiniecēm.

Pasākums skolēniem norisinājās ar ESF projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” atbalstu.

Informāciju sagatavoja Kristīne Goba, pedagogs – karjeras konsultants