Profesija un raksturs

Trešdien, 14. oktobrī, Valmieras Gaujas krasta– attīstības centrā, notika karjeras atbalsta nodarbība 6. klases skolēniem.

Skolēniem, praktiski darbojoties, tika rosināta izpratne par rakstura īpašību nozīmi profesijas izvēlē un attīstīta prasme izvērtēt rakstura īpašību piemērotību dažādām  profesijām.

Lai palīdzētu skolēniem paplašināt savas zināšanas par rakstura īpašību daudzveidību, skolēni individuāli darbojās ar rakstura īpašību kartītēm, grupējot katru īpašību pēc noteiktiem kritērijiem, kā arī nodarbības laikā iepazina jaunas rakstura īpašības.

Visi 6.klases skolēni aktīvi iesaistījās nodarbībā un pilnveidoja savu izpratni par sekmīgam darbam profesijā nepieciešamajām īpašībām un nepieciešamību iemācīties kontrolēt un vadīt savas emocijas, kā arī plānot savu laiku.

Paldies par sadarbību 6.klases skolēniem un viņu klases audzinātājai Jutai.

Pasākums notika ESF projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros.

Pedagogs karjeras konsultants: Lolita Eklone