Prieks par ieraudzīto, izzināto un paveikto!

Ir noslēdzies trīspadsmitais Zemkopības ministrijas konkurss „Mūsu mazais pārgājiens 2019” vispārizglītojošo un profesionālo skolu skolēniem, kā arī interešu izglītības pulciņiem. Konkurss notika no 2019. gada 11.septembra līdz 11. oktobrim. Pagājušā gadā piedaloties konkursā „Mūsu mazais pārgājiens 2018”,  mēs ieguvām 2.vietu un naudas balvu ekskursijai.

Konkursa moto: Kas kaitēja man dzīvot, diža meža maliņā.

Lai piedalītos konkursā, bija jāveic literatūras un informācijas avotu izpēte par bērzu Latvijā un pasaulē. Tāpat bija jādodas izpētes pārgājienā vai ekskursijā un jāsagatavo radošs izpētes darbs – pārgājiena vai ekskursijas apraksts brīvā stāstījumā, esejas vai citā literārā veidā par interesantiem novērojumiem un atklājumiem, papildinot aprakstu ar stāstnieku liecībām un vizuālo informāciju (zīmējumiem, kartēm, fotoattēliem u.c.).

Konkursu vērtēja komisija, kurā bija pārstāvji no Valsts izglītības satura centra, Zemkopības ministrijas, AS “Latvijas valsts meži”, Latvijas Kokrūpniecības federācijas un AS “Latvijas Finieris” un publicists Ēriks Hānbergs.

Arī šajā gadā mēs bijām uzvarētāju grupā. Saņēmām atzinību, specbalvu un balviņas.

Vislielākā pateicība mūsu vecākiem par atbalstu iesaistīties konkursā, par ģimeņu paaudžu mantojuma izpētes materiāliem, intervijām, fotogrāfijām un pārgājiena organizēšanu. Par labiem vārdiem un ticību mums!

Īpaša atzinība un paldies senioru vīru korim “Baltie bērzi” un diriģentei I.Zirnei!

4. klases skolēni un skolotāja T.Lūkina
2019. gada 4 .decembris