Prezentējam savu skolu citiem

5.klases skolēni sadarbībā ar matemātikas skolotāju I.Berkoldi, klases audzinātāju L.Zakrevsku un angļu valodas skolotāju B.Teteri sagatavojuši un rāda pārējiem projekta dalībniekiem visu, ko māk –  stāsta gan par savu skolu, gan par matemātiku, gan arī demonstrē savu aktieru talantu. Noskatījāmies arī pārējo skolu prezentācijas. Tagad mums ir tik daudz draugu arī citās projekta valstīs!

Nevaram vien sagaidīt, kad ar visiem tiksimies klātienē un varēsim kopā risināt matemātikas izdevumus!