Prāta spēle „Es mīlu Latviju”

Mīļa mana tēvuzeme
Visa mūža garumā!”

/K. Skujenieks/

Latvijas 100-gades ietvaros 22. novembrī 5. – 12. klašu skolēniem notika prāta spēle „Es mīlu Latviju.” Prāta spēle tika realizēta 7 dažādās darbnīcās. Skolēniem bija iespēja pārbaudīt, nostiprināt un papildināt savas zināšanas par Latviju, Latvijas simboliem, cilvēkiem, dabu un tradīcijām.

Klasēs skolēni veidoja Latvijas dižkoku un apsveikumu Latvijai dzimšanas dienā. Skolas zālē skolēni izveidoja Latvijai veltītu piramīdu.

5. – 12.klašu internāta skolotāju MK