Pirmsskolas grupu darbība no 6.aprīļa

Informācija_vecākiem_par darbu no 06.04.2020.

Ievērojot ārkārtējo situāciju valstī, lai novērstu vīrusa Covid-19 izplatību, sargātu bērnu un darbinieku veselību un nodrošinātu visus piesardzības pasākumus, Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs aicina vecākus atbildīgi izvērtēt iespēju līdz 2020.gada 14.aprīlim bērnam neapmeklēt pirmsskolas izglītības grupas.

Ja vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu, pirmsskolas izglītības iestādē līdz 2020.gada 14.aprīlim tiek uzņemti tikai tie bērni, kuru vecāki rakstiski 1 reizi nedēļā apliecina, ka:

1) bērns un ģimene nav izceļojuši ārpus Latvijas Republikas pēdējo 14 dienu laikā;

2) bērns un ģimene nav bijuši kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām pēdējo 14 dienu laikā;

3) vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.

No pirmdienas, 6.aprīļa, pirmsskolā darbojas trīs dežūrgrupas ar darba laiku darba dienās no plkst. 07.00 – 19.00:

2. grupa – apmeklē 2., 6. un 12. grupas bērni

3. grupa – apmeklē 3., 7., 8. un 9. grupas bērni

5. grupa – apmeklē 4., 5., 10. un 11. grupas bērni

Dežūrgrupās personāls strādā maiņās.

Diennakts grupas nedarbojas.

Situācija var mainīties, tādēļ lūdzam regulāri sekot līdzi aktuālai informācijai!

Aicinām ļoti atbildīgi izturēties pret savu un citu drošību un veselību! Atbalstot vienam otru, mums kopā izdosies pārvarēt šo neierasto situāciju!

RĪKOJUMS_par darbu ārkārtējā situācijā

Neskaidrību gadījumā zvanīt 26625535.

Iestādes direktore Iveta Kļaviņa, 01.04.2020.