Pirmsskolas darbs vasarā

Ņemot vērā vecāku sniegto informāciju par plānoto pirmsskolas grupu apmeklējumu vasarā, pirmsskola no 1.jūnija līdz 31.augustam darbosies šādā kārtībā:

  1. Darbosies sešas grupas – 2., 3., 4., 5., 6. un 11.grupa. Bērnu izvietojumu pa grupām skatīt te: Informācija par bērnu grupām.
  2. Personāls (audzinātājas un auklītes) strādās maiņās, savstarpēji mainoties.
  3. Darba laiks: darba dienās no plkst. 07.00 – 19.00. Nedarbosies diennakts grupas.

Saulainu, drošu un atpūtošu vasaru!

Pirmsskolas administrācija, 20.05.2020.