Pirmsskolas darbība no 12.maija

Valsts teritorijā ārkārtējā situācija ir pagarināta līdz 2020. gada 9. jūnijam ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību. Ministru kabineta 12.03.2020. rīkojumā “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” attiecībā uz pirmsskolas izglītības pakalpojumu ir noteikts:

  1. valsts un pašvaldību iestādēm izvērtēt un iespēju robežās nodrošināt klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti;
  2. pirmsskolas izglītības iestādēm jānodrošina dežūrgrupu darbība, lai nepieciešamības gadījumā nodrošinātu pirmsskolas pakalpojumu sniegšanu bērnu likumiskajiem pārstāvjiem, kas paši nevar nodrošināt bērnu pieskatīšanu. Pirmsskolas izglītības iestādes nosaka bērnu likumiskajiem pārstāvjiem un citām personām saistošu uzturēšanās kārtību šajās iestādēs;
  3. atļaut obligātajā izglītības vecumā esošo bērnu sagatavošanu klātienē pamatizglītības ieguvei atbilstoši izglītības iestādes dibinātāja lēmumam. Dibinātājs nodrošina bērna likumiskā pārstāvja informēšanu par pieņemto lēmumu. Dibinātājs nodrošina mācības attālināti, ja bērns neapmeklē izglītības iestādi.

Ņemot vērā minēto, Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra pirmsskolā no 12.maija turpina darboties dežūrgrupas.

Darba laiks: darba dienās no plkst. 07.00 – 19.00 (nedarbojas diennakts grupas).

Pirmsskolā uzņemam:

1) 5 – 6 gadus vecus bērnus (apmācība notiks attālināti tiem bērniem, kuri neapmeklēs pirmsskolu klātienē);
2) bērnus līdz 5 gadu vecumam, ja vecākiem nav citu pieskatīšanas iespēju;
3) bērnus, kuriem nav nekādu infekcijas slimību pazīmes.

Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, aicinām vecākus ārkārtējās situācijas laikā rast iespēju bērniem pirmsskolas izglītības iestādi neapmeklēt.

Lai plānotu iestādes darbu (grupu skaitu, bērnu izvietojumu un ēdināšanu), lūdzam vecākiem līdz 11.maijam plkst. 12.00 sniegt informāciju par plānoto iestādes apmeklējumu laikā no š.g. 12.maija līdz 28.maijam (saite uz aptauju nosūtīta vecākiem telefoniski).

Pateicamies par sapratni un atbalstu!

Iestādes administrācija, 08.05.2020.