Pirmsskolas bērniem nodarbības par higiēnu

Sadarbībā ar Slimību profilakses kontroles centru 25. un 26. oktobrī mūsu pirmsskolas grupu bērniem notika izglītojoši pasākumi par personīgās higiēnas nozīmi un pamatprincipiem, kā arī par traumatisma profilaksi.

Pasākumu mērķis bija  raisīt bērnos interesi turpmāk pastiprināti sekot līdzi personīgai higiēnai, kā arī nostiprināt vai veidot jaunus, pozitīvus ieradumus. Bērniem piemērotā, saistošā un viegli saprotamā veidā tika skaidrots, kādi ir biežākie traumu veidi, traumu gūšanas vietas un apstākļi un kādi ir galvenie piesardzības pasākumi, lai izvairītos no traumām. Bērni skatījās izglītojošas multiplikācijas filmiņas un caur interaktīviem materiāliem uzzināja sev nozīmīgu informāciju praktiskai dzīvei.

Pasākuma nobeigumā bērni saņēma dāvanas un, zināšanu nostiprināšanai,  katrai grupai  tika iedoti plakāti par minētajām tēmām.

Iveta Dobelniece, direktores vietniece

30.10.2018.