Pieteikums apstiprināts!!!

Saņemta priecīga ziņa, ka projekta pieteikums ir apstiprināts!

Tas nozīmē, ka varam sākt strādāt, lai īstenotu paredzētās aktivitātes:

1) mobilitāšu īstenošanu visās partnervalstīs,

2) metodiska materiāla izstrādi par karjeras izglītību.

Paredzēts, ka vizītēm katrā valstī ir savs temats, kura apguve sekmēs kopējo mērķu sasniegšanu. Pirmās vizītes laikā skolēni apgūs karjeras izvēles nepieciešamību skolās un metodiku, kā skolēniem novērtēt savas vēlmes, intereses, iespējas izpausties skolā un darba tirgū.

Otrajā vizītē skolēni mācīsies adekvāti novērtēt savas spējas un vajadzības.

Trešajā vizītē jaunieši apgūs uzņēmējdarbības pamatprincipus atbilstoši viņu uztveres spējām.

Ceturtajā vizītē jaunieši mācīsies, cik nepieciešams ir radošums visās dzīves jomās, arī uzņēmējdarbībā, kā arī apkopos projekta laikā iegūtās zināšanas, prasmes un iemaņas un, kas zina, radīsies jaunas projektu idejas…

Visu vizīšu laikā paredzēts arī iepazīties ar vietējiem uzņēmējiem, apmeklēt izglītības un cita veida iestādes, apgūt partnervalsts tradīcijas un kultūru.