Piešķirta pašvaldības balva

Valmieras pilsētas pašvaldība 2020. gadā ir nolēmusi apbalvot izglītības iestāžu tehniskos darbiniekus par  godprātīgu darbu un pozitīvu attieksmi pret ikdienas pienākumiem.

Valmieras Gaujas krasta vidusskolā – attīstības centrā kolēģu balsojumā par labākajiem darba darītājiem tika atzīti 3 darbinieki – Daira Žondaka,  Vitālijs Binders un Zaiga Gredzena.

Remontstrādnieks Vitālijs Binders balvu saņem par profesionalitāti, pozitīvu, radošu un atbildīgu attieksmi pret darbu un kolēģiem, par izcilām darba spējām un veikumu iestādes vides veidošanā. Darbinieki zina – Vitālijs nekad neatteiks palīdzību. Viņam nav neizdarāmu darbu, vajag tikai sākt un darīt. Par to viņš ir izpelnījies cieņu kolēģu acīs, jo reizēm nav viegli izdomāt, kā darbus izdarīt ātri, viegli un tā, lai visi būtu apmierināti. Bet Vitālijs izdara. Paldies par Tavām zelta rokām!

Skolotāja palīdze Daira Žondaka saņem balvu par pozitīvu, radošu un atbildīgu attieksmi pret darbu un kolēģiem. Vajag aktīvu līdzdalību un atbalstu pedagogiem? Daira atbalsta! Vajag  ik gadu piedalīties Integratīvās mākslas festivālā “Nāc līdzās!”? Daira piedalās! Vajag veidot estētisku iestādes vidi? Daira nāk ar savām idejām un veido. Vai tas viss ir jādara skolotāja palīgam? It kā jau nē. Tomēr Daira to dara, jo vienkārši nevar nedarīt – ir mīlestība pret darbu un atbildība pret savu vidi. Paldies Tev, Daira! Mums visiem ir prieks strādāt ar Tevi kopā.

Zaiga Gredzena ir ilggadēja skolas darbiniece – agrāk strādājusi par pedagogu, bijusi aktīva, apzinīga audzinātāja. Arī šobrīd skolas dežurantes statusā Zaiga ir savā īstajā vietā – komunikabla, laipna, atbildīga un precīza. Viņa pazīst bērnus  – ne tikai pēc vārda un uzvārda, bet arī zina, kāds kuram šodien garastāvoklis, kas ir ļoti svarīgi mūsu skolas bērniem; prot uzmundrināt un atbalstīt; zina, kuram jāpasaka stingrāks vārds, bet kuru vajag vienkārši uzklausīt. Zaiga ir atbalsts skolas darbiniekiem, jo vienmēr zina, kas kur notiek vai nenotiek, kur katrs atrodas. Zaigas postenis atrodas krustcelēs gan vārda tiešā, gan pārnestā nozīmē. Pārraudzīt visu, saredzēt, paspēt – tas ir Zaigas ikdienas darbs. Klusām, neuzkrītoši, bez lieka trokšņa un patosa, mierīgi, ar cieņu un pārliecību.

Tās nav tikai skolas durvis, ko Tu atver, Zaiga. Tā ir skolas dvēsele, ko Tu atver katram, kurš ienāk.

Patiesi priecājamies par jums visiem! Jūs esat godam pelnījuši šo balvu.

Ar lepnumu un mīlestību pret savu darbu un valsti!