Pieredzes apmaiņas braucieni oktobrī

Oktobra mēnesī Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra skolotāji devās divos pieredzes semināros –  11. oktobrī uz Rīgas internātvidusskolu bērniem ar dzirdes traucējumiem un 12. oktobrī uz Zaķmuižas pamatskolu.

Rīgas internātvidusskolā bērniem ar dzirdes traucējumiem mūsu skolas pedagogi vēroja kolēģu stundas, pārrunāja, kā veiksmīgāk organizēt kompetenču pieejā balstītu mācību stundu, Rīgas skolas kolēģi dalījās pieredzē, kas gūta piedaloties projektā mācīšanās pieejas aprobācijā. Skolas direktore K.Pauniņa stāstīja par iespaidiem Erebrū skolās, kurās mācās bērni ar dzirdes traucējumiem.

Interesanta un iespaidiem bagāta bija arī viesošanās Zaķumuižas pamatskolā. Skolas direktore Inta Ozola un direktores vietniece Liene Trūpa stāstīja, rādīja par praktiski paveikto, organizējot kompetencēs balstītu mācību procesu,dalījās pieredzē, izstrādātajos materiālos. Skolas pedagogi atzina, ka brauciens bijis vērtīgs un iedvesmojošs.

Sagatavoja direktores vietniece
Līga Vaite
30.10.2018.