Pieejams psihologa atbalsts

Mums visi bērni ir nozīmīgi un svarīgi, tāpēc lielākā vēlme būtu, lai mūsu un jūsu tuvie, mīļie cilvēki būtu veseli. Mēs visi gaidām, kaut pēc iespējas drīzāk mēs visi varētu pārvarēt šo ārkārtējo situāciju un atgriezties pie ierastā dzīves ritma.

Tādēļ, lai nezaudētu atbalsta iespējas un iesāktos konsultēšanas procesus, Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra psiholoģes metodiķe Līga Bluķe (pirmsskolā) un Iveta Kalna (skolā) ir pieejamas attālināti.

Ja ir nepieciešamība, aicinām sazināties, savstarpēji saskaņot un vienoties par ērtāko konsultācijas laiku un veidu:

– pirmsskolas vecāki – Līgai Bluķei pa tālruni  29470422 (saruna vai WhatsApp video zvans)

– skolas skolēni un vecāki – Ivetai Kalnai pa tālruni 25916316, e-pastā: iveta.kalna@inbox.lv vai Skype.