Konference „Speciāls bērns skolā, kas mainās”

Piedāvājam piedalīties 1 dienas (6 ak. st.) konferencē, ko organizē Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs.

Konference „Speciāls bērns skolā, kas mainās”
izglītības pārvalžu speciālistiem un vispārizglītojošo un speciālo skolu pedagogiem, administrāciju darbiniekiem un atbalsta personālam

Konferences programma šeit.

Reģistrācija šeit.

 

Atbildīgais: Daiga Ramata, VGV – AC MC vadītāja,
daiga.ramata@valmiera.edu.lv
Tālr. 26423136