Piedāvā veikt bērna agrīnu attīstības diagnostiku

Daudziem vecākiem, raugoties savā bērnā, reizēm rodas bažas – vai mans bērns attīstās atbilstoši savam vecumam, vai viņa prasmes neapaliek no vienaudžu prasmēm, vai nav jāsāk domāt par īpašu palīdzību bērnam. Reizēm arī pirmsskolas speciālisti iesaka veikt diagnostiku, lai novērstu šīs šaubas un rastu vislabākos risinājumus bērna atbalstam. Jo ātrāk diagnostika tiks uzsākta, jo veiksmīgāk bērns attīstīsies.

No 2018.gada novembra Valmieras Gaujas krasta vidusskola – Attīstības centrs piedāvā jaunu, nozīmīgu pakalpojumu vecākiem – veikt sava bērna izpēti ar  Minhenes funkcionālās attīstības diagnostikas (MFAD) metodi.

MFAD diagnostikas metode ļauj noteikt, kādam attīstības vecumam atbilst bērna  prasmes katrā no attīstības jomām – staigāšanas, roku veiklības, percepcijas (domāšanas, uztveres u.c.), runas , valodas, sociālās un patstāvības vecums. Balstoties uz diagnostikā iegūtiem rezultātiem, vecākiem tiek sniegts bērna attīstības raksturojums un nepieciešamības gadījumā arī ieteikumi, kā veicināt noteiktu bērna prasmju attīstību vai ieteikumus veikt tālāku padziļinātu bērna attīstības izpēti, speciālistu konsultācijas un terapiju.

Metodika piemērota 1- 4 gadu (45 mēnešu) vecu bērnu diagnostikai.

Izpēti veic  Mag.Psych. Līga Bluķe.

Pieteikšanās un sīkāka informācija – tel. 29470422 (L.Bluķe), 26423136 (attīstības centrs),    e – pasts liga67@inbox.lv

Pakalpojums ir pieejams ne vien Valmieras, bet arī apkārtējo pilsētu un novadu ģimenēm. Izpēte un rekomendāciju izstrāde ir bezmaksas.

Daiga Ramata,
Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs
31.10.2018.