Piedalīties un gūt prieku!

Pavasarī, atzīmējot Raiņa 155. jubileju, piedalījāmies neparastajā  vizuālās mākslas konkursā – “Zem Raiņa dzejas lietussarga” , kuru organizēja  Raiņa muzejs “Jasmuiža”.

Lai saņemtu  Atzinības rakstu un Pateicības par piedalīšanos konkursā, un iepazīties ar muzeja ekspozīcijām un izstādēm, tikām aicināti uz noslēguma pasākumu muzejā 9. oktobrī. Diemžēl, izvērtējot veselības situāciju valstī, izlēmām pašlaik nedoties tālākā ekskursijā.

Pagājušajā nedēļā saņēmām pārsteigumu – Atzinības rakstu Lindai Gailītei un Pateicības rakstus Paulim Reinaldam, Gintai Glāzniecei un Markusam Beitānam!

Apsveicam vēlreiz 5. klases skolēnus un vecākus!

Skolotāja Tatjana Lūkina