Piedalāmies Skriešanās svētkos

Mēs esam PAR sportisku, aktīvu un veselīgu dzīvesveidu. Esam pārliecināti, ka vecums un fiziskās iespējas nav šķērslis, lai piedalītos kādā no sportiskām aktivitātēm – iešanā, skriešanā, nūjošanā, riteņbraukšanā .. ! Tādēļ arī mēs, Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra pirmsskolas komanda, ieskaitot pašus mazākos no pusotra gada vecuma, kā ik katru gadu, 20.septembrī piedalījāmies Valmieras Skriešanas svētkos.
💚 PALDIES bērniem un viņu vecākiem, kuriem pietika drosmes un apņēmības piedalīties! PALDIES skolotājai Mārītei Klapenkovai par neatlaidību un degsmi! PALDIES visiem mūsu līdzjutējiem, atbalstītājiem un pasākuma organizētājiem! PALDIES ikvienam, kurš piedalījās Labdarības skrējienā un ziedoja naudiņu! Pleca sajūta un atbalsts dod mums spēku, iedvesmu un iespējas darīt vairāk un labāk. Par Labdarības skrējiena ietvaros saziedoto naudiņu iegādāsimies bērniem materiālus dažādām sportiskām aktivitātēm. Lai labais vairojas!
KOPĀ VARAM!
Iestādes kolektīva vārdā, direktore Iveta Kļaviņa
21.09.2020.