Pie zemessargiem „Kaugurmuižā”

2017. gada 21. septembrī 4. klases skolēni tika uzaicināti ierasties Zemessardzes 22. kājnieku bataljona militārajā bāzē „Kaugurmuiža ”.

Pagājušajā mācību gadā visi klases skolēni piedalījās zīmējumu konkursā „Zemessardzei 25 “.

Skolēni devās apskatīt bāzes teritoriju, ēkas un iepazinās ar  militārās bāzes vēsturi.   Apskatīja militāro tehniku, dažādas automašīnas, turēja rokās kaujas ieročus. Ar lielu interesi skolēni vēroja kaujas mašīnas demonstrējumu.  Ar kaujas mašīnu skolēni devās nelielā, bet ļoti ekstrēmā izbraucienā pa bāzes teritorijā esošiem kalniem un nogāzēm. Tas bija ļoti aizraujoši!  Ekskursijas noslēgumā  bāzes komandieris Gvido Brenneris katram skolēnam pasniedza atzinības rakstu par piedalīšanos zīmējumu konkursā.

4. klases internāta skolotāja Sandra Grāvīte