Pie mums ciemojas draugi no Vācijas

Mācību gada sākumā saulainā 4.septembra rītā mums bija liels prieks uzņemt skolēnus un skolotājus no Halles pilsētas Vācijā. Skolēni no šīs skolas sadarbībā ar Valmieras 5. vidusskolu vairāku gadu garumā iepriecina mūsu skolas mazos audzēkņus ar noderīgām un skaistām dāvanām. Mazie pirmsskolnieki, gaidot ciemiņus, runāja un pētīja, kur kartē atrodas valsts – Vācija, kā skan viņu valoda un ar interesi iemācījās sasveicināties vācu valodā.
Bērni ar sajūsmu un lepnumu sveica savus viesus vācu valodā – „Guten Tag!”.
Jau ar pirmajām vācu tautas dziesmas taktīm skolēnu un skolotāju acīs parādījās prieks un izbrīns par jauko sagaidīšanu.
Viesi aktīvi atsaucās uz bērnu un pedagogu aicinājumu piedalīties latviešu tautas rotaļās. Varēja redzēt, ka gan latviešos, gan vāciešos ir tuvas tautas mūzikas tradīcijas, tādējādi kopīgās rotaļas noritēja vienotā saskaņā un emocijās. Kopīgi dziedājām latviešu tautasdziesmu „Pūt vējiņi” ar draisku piedziedājumu un lustīgu dejas soli. Rotaļā „Gribam zināt” parādījām, ko mājās dara ģimene, bet rotaļā „Nu uz priekšu, nu uz priekšu” jautri braucām vilcienā.
Paldies grupām, kuras palīdzēja sagatavot priekšnesumus – 12.grupai, 6.grupai, 5.grupai un 2.grupai. Skolotājām Kristīnei, Andai, Mārai, Gitai, Dzintrai, Dacei, Sarmītei. Sigitai, Mārītei un 3.grupiņas bērniem par jaukām dāvanām.
Mūzikas skolotājas Daiga un Mārīte