Pasākums „Zini vai uzmini”

Tehnoloģiju un zinātņu pamatu MK 18. februārī  5. – 12.  klašu skolēniem organizēja pasākumu „Zini vai uzmini”.

Skolēni izveidoja komandas, apvienojoties pa klašu grupām. Komandas pārbaudīja savas zināšanas un prasmes, kā arī uzzināja daudz ko jaunu dabaszinātņu jomas, matemātikas un informātikas jomās. Mācību priekšmetu skolotāji bija izstrādājuši testa jautājumus. Tēmas bija- Bioloģija, Ģeogrāfija, Matemātika, Dabaszinības, Fizika, Ķīmija un Informātika.

Vislabāk veicās komandai Gopnik, kurā darbojās Atvars Naglis, Ralfs Liepiņš, Roberts Immurs, Samanta Žurakovska, Ingus Luste, Anna Tukiša, Parisa Upesjure un Amanda Ozola.

Paldies skolotājiem par ieguldīto darbu testu sagatavošanā.

Tehnoloģiju un zinātņu pamatu MK vadītāja B. Sedlova