Pasākums „Ziedi pasakās, dabā, kulinārijā”

Pasākums notika 24. aprīlī skolas projekta tēmas „Būt atbildīgam, centīgam, veselīgam un sadarboties – tā ir drosme” ietvaros. Piedalījās visi skolēni no 5. -12. klasei.

Projekta darba pamatā bija skolēnu izvirzītās vērtības, kuras saistījām ar Annas Sakses „Pasakas par ziediem”.

Par šo tēmu notika pasākums, kuram gatavojoties, skolotāja Ruta Paegle ar skolēniem čakli strādāja mājturības stundās un cepa dažādus konditorejas brīnumus – cepumus ziedu formā, cepumus „Cūkausītis”, vidusskolēni gatavoja kūku, kura bija rotāta ar ēdamiem ziediem – māllēpēm un mārpuķītēm, Skolotāja bija sagatavojusi prezentāciju „Ēdamie ziedi”, kurā skolēni uzzināja, cik daudzveidīgi ēdamos ziedus var pielietot kulinārijā.

Boloģijas skolotāja Baiba Sedlova  bija sagatavojusi uzdevumu par indīgajiem ziediem un augiem Latvijā.

Latviešu valodas skolotāju uzdevumi prasīja iedziļināties ziedu nosaukumos, pielietot tos.

Katra klase kopā ar internāta skolotājiem bija izdomājusi sava galdiņa noformējumu un vizītkarti par Annas Sakses pasaku,  kuru skolēni lasīja un veica dažādus uzdevumus. Sākumā klase prezentēja vizītkarti.

Protams, svarīga bija visa gatavotā degustācija.

Viss bija izdevies!

Un lieki teikt, ka katrs labprāt izmantotu izdevību tikt pie papildus porcijas. Bet receptes ir zināmas, atliek tikai mājās ķerties pie darba.

Valodu MK vadītāja Maiga Paegle
29.04.2019.