Pasākums „Vide man apkārt”

18.aprīlī mūsu skolā notika pasākums 1. – 4. klasēm „Vide man apkārt”. Pasākuma galvenais mērķis bija rosināt skolēnos vēlēšanos rūpēties par apkārtējio vidi un radīt vēlēšanos uzturēt kārtībā gan skolas teritoriju un rotaļu laukumu, gan arī apkārtējo vidi mājās.
Pasākuma laikā centāmies noskaidrot, kas ir vide, kā arī mēģinājām izprast, kā sakopta vide atšķiras no nesakoptas. Un ko bērniem darīt, lai uzturētu sakoptu skolas vidi. Vēl runājām par atkritumu veidiem un nepieciešamību tos šķirot. Noskaidrojām, kas ir sadzīves atkritumi, kā tie rodas, un kas ir bīstamie atkritumi.
Noskaidrojām arī kā un no kā ražo papīru, stiklu, plastmasu un metālu. Un kopā ar skolēniem izzinājām, kurus materiālus var pārstrādāt otrreiz, un ko mēs dabā saudzējam tā rīkojoties.
Kā mājas uzdevums katrai klasei bija uzdots pagatavot instalāciju no atkritumiem, kuru skolēni prezentēja pasākuma laikā, kā arī izstāstīja, kāda veida atkritumi ir izmantoti darba veidošanā.
Noslēgumā skolēni spēlēja dažādas spēles un rotaļas, kurās tika izmantoti gan plastmasas izstrādājumi, gan papīrs. Katrai klasei tika izdalītas darba lapas par tēmu „Atkritumu šķirošana”’.
Internāta skolotāja Juta Krauja
20.04.2018.