Pasākums „Mūsu skolas vērtības”

3. aprīlī 5. – 12.  klašu skolēniem notika pasākums  „Mūsu skolas vērtības”. Pasākumā skolēni ieguva informāciju, kas ir vērtības, iepazinās ar vērtību iedalījumu. Konkrētāk tika apskatītas morālās vērtības – atbildība, savaldība, gudrība, centība, drosme, godīgums, laipnība, līdzcietība, mērenība, savaldība, solidaritāte, taisnīgums, tolerance, veselība.

Pasākuma laikā skolēni vērtēja dažādas situācijas, attēlus un noteica, kādas vērtības saskata.

Lai gan klasēs vērtības jau ir izvirzītas un noteiktas, pasākuma noslēgumā skolēni izvērtēja vēlreiz katrs savu vērtību un noteica savas prioritātes. Rezultāti parādīja:

1. vietā – veselība

2. vietā – atbildība

3. vietā – gudrība, centība, mērenība

Internāta skolotāja B. Šēnberga
05.04.2019