Pasākums “Es skolā”

dav

23. janvārī 5. – 12. klašu skolēniem notika pasākums “Es skolā.” Pasākumā laikā skolēni darbojās darbnīcās un atbildēja uz jautājumiem, kas saistīti ar skolu un skolas iekšējās kārtības noteikumiem – gatavošanos stundām, uzvedību skolā, internātā, mācību stundās, ēdamzālē, kā arī par skolēnu tiesībām un pienākumiem.

Internāta skolotāja B.Šēnberga
24.01.2019