Pasākumi bibliotēkā septembrī

  • 1. septembris – Zinību diena
  • Bibliotekārās stundas „Bibliotēkā dzīvo grāmatas”
  • Rakstniekam Andrim Akmentiņam – 50 (1969)
  • 23. septembris – Miķeļdiena klāt
  • 25. septembris – Dzejas dienas skolā
  • Jaunāko grāmatu izstāde
  • Mācību grāmatu izsniegšana