Pasaciņa ciemos atnākusi

Pasaciņa ciemos atnākusi

24. marta pēcpusdienā 1./2. c, 2./4.d un 5./7.d klases sapulcējās kopā, lai  klausītos pasaku „Trīs sivēntiņi”. Emīls, Aleksandra un Raiens pārtapa par trīs jautrajiem sivēntiņiem, bet Artūrs pārvērtās par bīstamo vilku. Pasākuma noslēgumā bērni  izkrāsoja  pasakas ilustrācijas.

Pasaciņa ciemos atnākusi

Pasaciņa ciemos atnākusi

Internāta skolotājas Līga Zemīte un Ita Zalte
26.03.2021.