Par pamatizglītības uzsākšanu

07.02.2019. pirmsskolā notika sapulce 2011. un 2012.gadā dzimušo bērnu vecākiem, kurā cita starpā tika sniegta informācija par pamatizglītības uzsākšanu 2019.gada rudenī. Piedāvājam vecākiem iepazīties ar prezentāciju: Par pamatizglītības uzsākšanu.

Vēršam uzmanību, ka, ja vecāki izvēlas bērnam pamatizglītību uzsākt vienu gadu vēlāk (proti, dārziņā palikt vienu gadu ilgāk), iesniegums (veidlapu jautājiet grupu skolotājai) un ģimenes ārsta atzinums (izziņa) pirmsskolā jāiesniedz līdz 28.februārim. Tas tādēļ, ka no 1.marta uzsākam grupu komplektēšanu jaunajam mācību gadam, un mums ir būtiski zināt bērnu skaitu, kuri paliek dārziņā.

Ja rodas kādi jautājumi, aicinām droši, savlaicīgi jautāt!

direktore Iveta Kļaviņa

08.02.2019.