Noslēgusies latviešu zīmju valodas apmācība

Arī šajā mācību gadā sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju skola turpināja realizēt pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu “Latviešu zīmju valoda”. Jau otro gadu šīs nodarbības ļoti  profesionāli vada mūs skolas latviešu valodas un literatūras skolotāja un surdotulks Līga Lāce.

Arī šogad mūsu grupa bija ļoti daudzveidīga – ne vien skolu pedagogi, bet arī citu iestāžu pārstāvji, privātpersonas, bērnu ar dzirdes traucējumiem ģimenes locekļi, pašvaldību pārstāvji.  Pārstāvētas bija daudzas Latvijas vietas, kā Rīga, Madona, Naukšēni, Strenči un citas. Neticami, bet  salīdzinoši īsā laikā varēja iemācīties tik daudz, ka noslēguma nodarbībā, kad katram bija jāpierāda savas zināšanas, vairākiem dalībniekiem stāstījums iznāca gandrīz pusstundu ilgs! Jā, tas laikam arī tāpēc, ka grupā valdīja ļoti sirsnīga un pozitīva gaisotne, tā ka mācīties bija viegli un patīkami.

Nodarbību bija daudz, un tās bija ļoti intensīvas. Tāpēc iepriecina dalībnieku atzinīgie vārdi un pozitīvais novērtējums. Dažas atsauksmes:

  • Man ļoti patika visas nodarbības, katru piektdienu gaidīju ar lielu nepacietību atkārtot iepriekšējās nedēļas apgūto un iepazīt jaunas zīmes. Lai gan ierasts bija nodarbībās ierasties klātienē, tomēr man nesagādāja nekādas problēmas piedalīties attālināti.
  • Loti pārdomātas nodarbības. Katrā nodarbībā, lai vieglāk atcerēties nezināmos vārdus, tiek niansēti parādīta katra zīme un minēti piemēri.
  • Ļoti patika, ka tika parādīti video valodas reālam lietojumam- vājdzirdīgo koru uzstāšanās, pasakas utml.
  • Tika piedāvātas interneta saites kuras varēja izmantot, lai būtu vieglāk apgūt zīmju valodas kursu..
  • Līga vienmēr ļoti sirsnīgi un ar humoru spēja noturēt uzmanību visas trīs stundas.
  • Nodarbību vadītāja man ļoti patika, smaidīga, patīkama, ikreiz var ierasties ar prieku uz nodarbībām.
  • Telpa ļoti skaista, moderna, un ir ļoti patīkami, ka ikreiz bija iespēja pagatavot sev tasīti tējas. Ļoti patīkami.
  • Kursu laikā starp visiem dalībniekiem valdīja pozitīva gaisotne. Katru reizi bija padomāts par galdu noformējumu, atpūtas pauzēm.
  • Varētu būt atkārtoti, padziļināti kursi.
  • Vienīgais ko es varētu manuprāt ieteikt ir tas, ka nezaudēt šo iespēju reizi gadā rīkot šo apmācību kursu. Sirsnīgs paldies pasniedzējai un visiem līdz darbiniekiem par silto un jauko uzņemšanu, smaidu, pretimnākšanu un sirsnīgo attieksmi un labiem vārdiem.

Vēlreiz lielum lielais paldies skolotājai Līgai Lācei un visiem kursantiem! Uz tikšanos citreiz!