Nominācija „Mans skolotājs”

Kas gan būtu skola bez pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem? Uz šādu  jautājumu atbildi centās atrast  5. – 12. klašu skolēni, izvirzot savu skolotāju un skolas darbinieku kandidatūras nominācijai “Mans skolotājs” un dodot pamatojumu.

Skolēni veltīja saviem skolotājiem daudz  labu vārdu. Protams, katram bija savi mīļākie, gudrākie, sportiskākie, kārtīgākie skolas darbinieki un pedagogi. Bija liels prieks par to, ka ir tik daudz nomināciju.

Skolēni raksta:

  • viņa ir visinteresantākā, tāpēc ka pastāsta interesantus stāstus un faktus, tāpēc ka ir super dzirdēt kaut ko interesantu, tāpēc ka runā par noteikumiem un palīdz,
  • viņa ir viskārtīgākā, tāpēc ka visu dara pēc secības,
  • viņa ir vislaipnākā, tāpēc ka runā jauki un laipni, tāpēc ka rūpējas par skolēniem, nedusmojas un palīdz, tāpēc ka patīk palīdzēt skolēniem,
  • viņa ir atsaucīgākā, tāpēc ka labprāt palīdz,
  • viņa ir interesantākā, tāpēc ka ir radoša,
  • viņa ir sportiskākā, tāpēc ka patīk sportot, ir čakla, māca bērniem vingrot,
  • viņa ir vislabākā, tāpēc ka ir forša skolotāja,
  • viņš ir sportiskākais, tāpēc ka aktīvi sporto, māca skolēniem vingrināt ķermeni.

Skolēni nav aizmirsuši arī skolas tehniskos darbiniekus – kuri ir izpalīdzīgi, kārtīgi, laipni.

Tie ir tikai daži no skolēnu atzinumiem. Ar visiem glīti uzrakstītiem un noformētiem var iepazīties nelielā izstādē skolas gaitenī un zālē.

Paldies skolēniem un skolotājiem par atbalstu!

Valodu MK vadītāja Maiga Paegle