„Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” – informācija par programmām

Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs piedalās projektā „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

Neformālās izglītības programma Komandas darba vadīšanas ABC, vadītājas Līga Vaite un Līga Bluķe,

Neformālās izglītības programmas ” Komandas veidošanas ABC” nodarbību laiki šeit

Neformālās izglītības programma „Digitālās prasmes darba vajadzībām”, vadītāja Rudīte Ortlova

Neformālās izglītības programmas „Digitālās prasmes darba vajadzībām” nodarbību laiki šeit.

Neformālās izglītības programma „Saziņa 21. gadsimtā – digitāli kompetents pilsonis”, vadītāja Rudīte Ortlova

Neformālās izglītības programmas „Digitālās prasmes darba vajadzībām” nodarbību laiki šeit.

Sīkāka informācija par programmu vadītājiem šeit.