Nodarbība vecākiem par bērna valodas attīstību

28. novembra vakars Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra pirmsskolā tika pavadīts aktīvā gaisotnē. Iestādes logopēdi aicināja visus ieinteresētos Valmieras un apkārtnes vecākus uz sadarbību vērstu un darbīgu nodarbību “Kā veiksmīgāk palīdzēt bērnam attīstīt valodas prasmes”.

Tikšanās laikā vecākiem tika dota iespēja praktiski darboties 5 dažādās valodas jomu darbnīcās, veikt dažādus vingrinājumus, kurus ikdienā pavisam rotaļīgā veidā izspēlēt ar bērnu.

Logopēde Svetlana un Donata vecākus ieinteresēja ar uzdevumiem, kā vingrināt sīko motoriku.

Logopēde Uldze pastāstīja un parādīja, kā valodas attīstībā iesaistīt lielo motoriku, izmantojot prāta vingrināšanu.

Kopā ar audiologopēdi Kristu un logopēdi Evu vecāki uzzināja, kā ar vienkāršiem paņēmieniem vingrināt runas aparātu.

Logopēde Ilga dalījās pieredzē, kā paplašināt bērna vārdu krājumu.

Logopēde Dana iepazīstināja ar logoritmikas elementu izmantošanu korekcijas darbā un atklāja, kā visvienkāršākos dzejolīšus sasaistīt ar ritma rotaļām, sīko un lielo motoriku, artikulācijas aparāta vingrinājumiem, vārdu krājumu, bērna valodas prasmju pilnveidē.

Liels paldies vecākiem par izrādīto interesi, jautājumiem un par līdzdarbošanos!

Direktore Iveta Kļaviņa un vietniece Iveta Dobelniece saka lielu PALDIES! radošai un profesionālajai logopēdu komandai par ieguldīto darbu!

Dana Arnīte, skolotāja logopēde, 02.12.2019.