No sēkliņas līdz stādam jeb viss aug griezdamies

Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra pirmsskolā rosība dabas procesu izzināšanā nav apsīkusi. 12.grupas “dabas pētnieki” jau martā izpētīja dažādas sēkliņas un iesēja tās podiņos.

Nu ir laiks vērot stādu attīstību un prognozēt nākamo soli – Gurķu stādi padevušies tik raženi, ka nu jau jāstāda siltumnīcā. Saulespuķes uzziedējušas māmiņām par prieku. Pupu pākstis jau sprīža garumā. Vai varēsim vārīt pupu zupu? Ievērojot sentēvu tradīcijas, 100. gada dienā iesējām zirņus. Vai izaugs laba raža?

Viss aug griezdamies!

Tā ar praktisku darbošanos un vērojumiem bērni iegūst izpratni un zināšanas par ikdienas dzīvē nepieciešamo.

Veselību un spēku gan stādiem, gan bērniem un vecākiem šajā savādajā laikā vēlē pirmskolas izglītības skolotāja Gita Laidve un speciālais pedagogs Māra Lukase.

27.04.2020.