No 7.decembra 5.-12.klases mācās attālināti

Valmieras Gaujas krasta vidusskolā – attīstības centrā no 7.decembra līdz 18.decembrim (1.semestra beigām) mācības 5.-12.klašu skolēniem notiek ATTĀLINĀTI, izņemot skolēnus ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem izglītības programmā 21015911.

KLĀTIENĒ mācības turpina 1.-4.klašu skolēni un 1.-9.klašu skolēni ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem izglītības programmā 21015911. Ja vecāki vēlas, tad arī šiem skolēniem skola var organizēt mācības attālināti. Šādā gadījumā vecāki savas klases internāta skolotājai iesniedz rakstisku iesniegumu.