Izmantojamās tiešsaistes vides

Izmantojamās tiešsaistes vides:

5. klase – zoom

5.a klase –  e-klases video saziņa

6. klase – zoom

6.a klase –  e-klases video saziņa

7.  klase – zoom

7.a klase –  e-klases video saziņa

8. klase – zoom

8.a klase –  e-klases video saziņa

9. klase – zoom

9.a klase – zoom

10. – 12. klase – zoom

Direktora vietniece Līga Vaite