Mūsu skolotājas dalās pieredzē VIA konferencē

Šī gada 26.oktobrī mūsu skolas skolotājas Beāte Tetere un Ilona Berkolde Vidzemes augstskolas organizētās pedagogu konferences ietvaros vadīja nodarbību “Mācies citādāk jeb mācību satura veidošana ar digitālajiem rīkiem“.

Metodiķe Beāte Tetere 2020.gada martā programmas Erasmus+ ietvaros piedalījās pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursos Krētā, Heraklionā, un pēc kursu apguves aktīvi izmantoja savā darbā apgūtās metodes un apmācīja darboties ar tām arī kolēģus skolā. Dalība konferencē ir nākamais solis citu pedagogu informēšanā, tāpēc kopā ar ļoti pieredzējušo skolotāju I.Berkoldi tika izveidota dalībnieku vēlmēm un vajadzībām atbilstoša programma.

Dalībnieku pārstāvēto iestāžu klāsts bija ļoti plašs – gan pirmsskolas, gan skolas; gan vispārējās, gan speciālās izglītības iestādes. Nodarbībās piedalījās skolu administrāciju pārstāvji, dažādu mācību priekšmetu pedagogi un atbalsta personāls.

Dažas no atsauksmēm:

  • Viss bija ļoti noderīgi, jo ikdienā nepietiek laika pašiem meklēt un iedziļināties dažādos materiālos. Galvenais šajā jomā ir iedrošināt un izmēģināt, un lektores to prasmīgi darīja. Patika, ka lektores bija sagatavojušas īsas, skaidras un precīzas instrukcijas, kā izveidot materiālus attiecīgajās programmās. Esmu darbā jau dažās no metodēm pielāgojusi savam mācību priekšmetam. (I.Tuņķele, krievu valodas skolotāja)
  • Viss bija noderīgi, jo ikdienā daudz laika prasa materiālu sagatavošana darbam. Lektores parādīja dažādus resursus, kā materiālus sagatavot ļoti ātri. Noderīgs bija arī mājas lapu apkopojums. (I.Berga, PII pedagoģe)

Nodarbības prezentācija pieejama šeit VIA_B.Tetere, I.Berkolde