Mūsu skolas vērtības

Vērtības un to izpausmi tikumos cilvēki apgūst visu mūžu, arī ārpus skolas. Skolēni sev nozīmīgās vērtības saredz ikdienas saziņā un mijiedarbē gan ģimenē, gan skolā, gan draugu lokā. Veidojot skolniekos izpratni par tādām vērtībām kā dzīvība, cilvēka cieņa, brīvība, ģimene, darbs u.c., 6. novembrī 5. – 12. klašu skolnieki piedalījās skolas pasākumā „Mūsu skolas vērtības”.

Darbojoties dažādās aktivitātēs, skolnieki pilnveidoja savas zināšanas par būtiskākiem tikumiem, kuri veidojas uz nozīmīgu ieradumu pamata. Noslēgumā tika izspēlēta spēle „Atdarini un uzmini tikumu! ”

Internāta skolotāja Gunta Bulmeistare