Mūsu pedagogi māca citus!

Izglītības un zinātnes ministrija mūsu skolai kā attīstības centram katru gadu ir uzticējusi organizēt pedagogu profesionālās pilnveides programmas. 2020./2021.mācību gadā tās ir 3 programmas, lai pēc iespējas plašākam pedagogu lokam būtu iespējams iepazīties ar savam darbam nepieciešamo informāciju. Ļoti liels izaicinājums pedagogiem un klausītājiem šogad bija kursu organizēšana attālināti Zoom platformā, taču mūsu pieredzējušie pedagogi prata orientēties arī šajos apstākļos. Par bērnu un skolēnu agresivitāti nodarbības vadīja arī ārsts psihiatrs Raivis Logins.

Šobrīd divu programmu realizācija jau ir noslēgusies.

Nedaudz statistikas un atsauksmju.

Pirmsskolas vecuma bērnu attīstības veicināšana (prevencija, praktiskās metodes, darba organizācijas formas) (piedalījās 87 dalībnieki)
 • Paldies lektoriem par dalīšanos ar savu darba pieredzi!
 • Paldies par saturīgiem kursiem, ir, par ko padomāt,
 • Patika lektori ar savām zināšanām, harizmu un profesionalitāti.
 • Paldies par kursiem, interesantas, saistošas, atbilstošas tēmai. Paldies, ka veidojāt šo pieredzi ar Zoom palīdzību. Lai daudz jaunu ideju darbā! Nākamajām kursu programmai turpināt sabalansēt teoriju ar praksi.
 • Liels paldies par šo dienu, uzzināju jaunas un ikdienas darbā noderīgas lietas!!
 • Ļoti izsmeļoša, pārdomāta, saprotama informācija un atgādnes par zināmām un jaunām lietām. Ar pozitīvu attieksmi apveltīti lektori. Paldies!
 • Ļoti labi saplānots – sākumā teorija par agresiju, tās cēloņiem, sekoja logopēdes un DVE praktiskie darbi, noslēgumā relaksējoša informācija. Daudz praktiski pielietojamu ideju! Liels paldies par šo virtuālo tikšanos!
 • Mācību materiāls ir aktuāls un noderīgs praksei.

Programma “Pedagoģiskā un psiholoģiskā atbalsta  sniegšanas iespējas skolēniem, t.sk. skolēniem ar dzirdes traucējumiem, skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem, agresīviem skolēniem” (piedalījās 61 dalībnieks)

 • Paldies! Ļoti interesants un aizraujošs stāstījums.
 • Gan izvēlētās metodes, gan piedāvātie materiāli bija piemēroti.
 • Izmantošu darbam ar skolēniem, kuriem ir speciālās programmas.
 • Paldies par linkiem un padomiem,lai mūsu darbs būtu produktīvāks un kvalitatīvāks.
 • Lekcijās gūtās zināšanas man noderēs darbā ne tikai bērniem ar speciālajām vajadzībām. ‘Patika, ka bija piemēri no dzīves un praktiskas nodarbības.Paldies!
 • Man šie no visiem kursiem ir pirmie, kuri ir tik vērtīgi un piepildīti.
 • Paldies visiem lektoriem par interesanto materiālu izklāstu, dalīšanos savā pieredzē, ļoti daudz noderīgu atziņu ko izmantot savā darbā.

Programmas “Latviešu zīmju valoda” apguve vēl turpinās līdz 27.novembrim.