Mūsu iela Latvijā – Leona Paegles iela

Gatavojoties Latvijas simtgadei, 6. decembrī 5. – 12. klašu skolēni devās virtuālā pastaigā pa Leona Paegles ielas vēsturiskajām vietām.

Ar sveicienu no kaimiņu skolas – Valsts Valmieras ģimnāzijas –  bija ieradušies deju kopas „Pērkonītis” dejotāji.

Kā veltījumu Jāzepam Vītolam, kurš dzimis Ģīmes dzirnavās, mūsu skolas dziedošie skolēni izpildīja vienu no komponista tautasdziesmas apdarēm „Skaisti dziedi, lakstīgala”.

Par skolas tradīciju 9. un 12. klases skolēniem apkopt bijušo skolas direktoru kapavietu,  pastāstīja skolēnu domes priekšsēdētājs Huberts Bērziņš.

Pasākuma noslēgumā skolēni iededzināja svecītes pie Vīlipa Švēdes pieminekļa, godinot mūsu skolas pirmā direktora ieguldījumu Valmieras pilsētas vēsturē.