Mūs ēno

Šodien, 12.februārī Valmieras Gaujas krasta vidusskolā – attīstības centrā viesojās vairāki jaunieši no citām izglītības iestādēm, lai ēnotu un tuvāk iepazītu dažādas profesijas. Jaunieši reālā darba vidē iepazina pirmsskolas psihologa, audiologopēda, pirmsskolas izglītības skolotāja un skolotāja palīga ikdienas darbu, kā arī noskaidroja, kādas zināšanas, prasmes un attieksmes ir nepieciešamas, lai varētu strādāt konkrētajā profesijā.

“Es gribu atgriezties dārziņā!” tā teica Tīna no Siguldas Valsts ģimnāzijas. Tīna Kukule, Amanda Tiļuga, Ilona Bombaka, Dace Viļuma, Anna Tukiša, Sanita Jēkabsone, Elvita Lībiete, Sabīne Podziņa, PALDIES par jūsu interesi un ciemošanos pie mums. Novēlam jums atrast tieši jums katrai vispiemērotāko profesiju!

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Latvijā Ēnu diena ir biznesa izglītības biedrības Junior Achievement Latvia (JA Latvia) reģistrēta preču zīme.

Šī ir programma, kas jau daudzus gadus sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.