Montesori pedagoģijas apguve Romā

Kristiāna Stukāne, internāta skolotāja

Valmieras Gaujas krasta vidusskolas-attīstības centra internāta skolotāja  Kristiāna Stukāne programmas Erasmus + ietvaros      no 18. – 22. novembrim devās mācību braucienā uz Romu Itālijā, kur piedalījās “The Montessori Method” kursos.

Kursu mērķis bija pilnveidot kompetences par Marijas Montessori darba metodēm. Savu metodi Marija Montesori izveidoja un pilnveidoja daudzu gadu garumā. Ieguvusi ārstes izglītību, Montesori ilgus gadus studēja izcilu pedagogu un zinātnieku darbus, vienlaikus strādājot ar bērniem. Vērojot bērnu reakciju, viņa nepārtraukti pilnveidoja savas mācību metodes un materiālus.

Marija Montessori novēroja, ka ir fāzes, kurās bērni ir īpaši atvērti noteiktai pieredzei. Šajos laika posmos bērna uzmanība ir piesaistīta noteiktām jomām, vai tie būtu burti, cipari,utt. Skolotājam ir svarīgi palīdzēt bērnam un novirzīt viņu uz īsto darbību viņa tālākai attīstībai. Tad bērni mācās ar prieku un aizrautību. Skolotājs ir kā palīgs bērnam, bērns pats mācās. Tādēļ Marija Montessori izveidoja savus mācību materiālus, ar ko bērni var brīvi strādāt, jo bērns pats izvēlas materiālus, ar ko darboties.

Klasiskie Montessori materiāli:

  • praktiskā dzīve;
  • sajūtu materiāls;
  • valodas materiāls;
  • matemātikas materiāls;
  • kosmiskā audzināšana.

Marijas Montessori telpai ir noteikta kārtība, kas ir ļoti svarīgi. Visi materiāli ir īpaši izkārtoti. Materiāli ir sakārtoti – no vienkāršā uz sarežģīto. Bērni paši var izvēlēties arī vietu, kur vēlas darboties – pie galda, uz paklāja, ārpus mācību telpām, visur kur ir iespējams un pieļaujams.

Kursu vadīja Marijas Montessori darba metodes pārzinoša skolotāja, kas Itālijā sarakstījusi divas grāmatas par Marijas Montessori pedagoģijas praktisko darbību. Lekcijas notika itāļu valodā ar tulkojumu angļu valodā.  Tika prezentēti video par darbošanos bērnudārzā, skolā, darbojāmies praktiski ar M.Montessori materiāliem.

Ieguvu daudz zināšanu, arī prasmes un iemaņas par to, kā strādāt ar šiem materiāliem. Mūsu, pieaugušo, uzdevums ir palīdzēt bērnam iespējami pilnīgi attīstīt savu potenciālu. Katram bērnam kopš dzimšanas ir dāvātas spējas izaugt par gudru un radošu personību. Katrā bērnā ir milzīga vēlme mācīties un attīstīties. Un katru lietu parādīt pareizi, noteiktā secībā, kārtībā. Cik svarīgi bērniem ir mācīties, izzināt pasauli mierā un sakārtotā vidē, jo tas strādā!

Mūsu grupā bija 14 dalībnieki no Slovēnijas, Grieķijas, Kipras un Latvijas.

Pēc apmācībām pēcpusdienā un vakarā bija lieliska iespēja apskatīt Romu, baudīt gardu itāļu ēdienu, burvīgo, silto laiku.