„Mis un Misters 2020”

19. februārī skolā notika konkurss „Mis un Misters 2020”. Konkursam pieteicās desmit skolēni – Agate Zariņa un Laura Balode no 7. klases, Samanta Žurakovska un Roberts Immurs no 8. klases, Ivonna Bite un Emīls Vestbergs no 8.d klases, Beatrise Biezbārde un Elvis Martinsons no 9. klases, Andis Rasmuss no 10. klases un Herberts Misa no 12. klases. Dalībniekiem bija jāsagatavo vairāki mājasdarbi – īsa prezentācija, stāstījums par sevi, jāparāda kāds priekšnesums vai jāiepazīstina ar savu vaļasprieku un jāiemācās dejot valsi. Vakara gaitā bija jāizpilda arī vairāki uzdevumi, piemēram, jāprot piešūt pogu, iesist naglas, atbildēt uz dažādiem jautājumiem par skolu un skolas vēsturi, jāizveido teiciens, saliekot sirdi. Skatītāji uzzināja daudz interesanta par saviem skolasbiedriem, vēroja viņu talantus un balsojot, izvēlējās savas simpātijas – Samantu un Herbertu. Žūrija vērtēja visus dalībniekus un saskaitot punktus, „Mis 2020” tituls tika Samantai un „Mistera 2020” tituls – Robertam, otrās vietas jeb „Vice Mis” un „Vice Misters” titulus saņēma Agate un Herberts.

Paldies visiem dalībniekiem, visām skolotājām, kuras palīdzēja gatavoties konkursam!

Internāta skolotāja Ineta Melbārde