Mis un Misters 2018

14.februārī mūsu skolā notika tradicionālais skolas pasākums „Mis un Misters 2018”.

Uz šo titulu bija pieteikušies astoņi dalībnieki. Pretendentu sniegumu vērtēja žūrijas komisija. Pirmais uzdevums bija prezentēt katram sevi. Otrais uzdevums – parādīt vai pastāstīt par kādu no saviem talantiem. Varējām vērot, cik daudzveidīgi ir mūsu jauniešu talanti – tautiskā deja, mūsdienu deja, melodeklamācija, gleznu izstāde u.c. Trešais pārbaudījums – valša dejotprasme. Ceturtais uzdevums, dāvanu iesaiņošana, dalībniekiem sagādāja vislielākās grūtības. Piektais uzdevums – „Esi veiklāks par visiem”, puzles salikšana uz laiku. Sestais uzdevums bija intervija „Zini vai mini”, kur tika pārbaudītas jauniešu zināšanas par skolai un valstij nozīmīgiem sabiedriski politiskajiem jautājumiem, kā arī bija jāatbild uz atjautības jautājumiem. Uzdevumu starplaikos visus priecēja skolas melodeklamācijas pulciņa dalībnieki ar saviem priekšnesumiem.

Pasākuma noslēguma notika apbalvošana.

Skatītāju simpātiju balvas ieguva Kristīne Volberga un Rolands Pintāns.

Par skolas Mis 2018 kļuva 11. klases skolniece Laura Makšima, bet par skolas Misteru 2018 – 11. klases skolnieks Rolands Pintāns. Apsveicam!

Paldies arī Kristīnei Volbergai, Elvim Martinsonam, Sabīnei Bukātei, Herbertam Misam, Nadīnei Leitartei un Andim Rasmusam par piedalīšanos konkursā!

Paldies par darbu konkursa sagatavošanā visām internāta skolotājām, īpaši Baibai Šēnbergai, Kristiānai Stukānei, Indrai Vītolai, Viktorijai Kelmerei un Inetai Melbārdei!

Paldies pulciņu skolotājām Līgai Grāpēnai un Uldzei Strazdiņai par priekšnesumu sagatavošanu!

Paldies Vinetai Ragēvičiusai, Andrim Caunem un Gunitai Gumbrei par sniegto palīdzību!

Paldies Skolēnu domes pārstāvjiem Madarai Zēmelei, Ancei Lapiņai un Hubertam Bērziņam!

Padarīts liels darbs, vēlreiz pierādot, ka visi kopā mīlam savu skolu un esam piederīgi tai.

Direktora vietniece Ina Kursīte

16.02.2018.