Miķeļdienas izstāde un radošā darbnīca

Rudu, rudu rudenīti,
Ko tu vedi vezumā?
Bietes, kāļus, burkāniņus,
Kāpostiņus, rācenīšus!

30. septembrī L. Paegles ielā 20 1./2.c, 2./4.d un 5./7.d klašu skolēni kopā ar skolotājām Līgu Zemīti un Itu Zalti veidoja rudens dārzeņu un augļu izstādi. Bērni veidoja dekoratīvus darbiņus izmantojot dabas materiālus. Paldies vecākiem par atsaucību un atbalstu izstādes tapšanā!

Internāta skolotāja Līga Zemīte