Metodiski ieteikumi

Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra metodiķi ir izstrādājuši ieteikumus, kā sniegt atbalstu skolēniem ar speciālās izglītības vajadzībām.

Metodiski_ieteikumi_spec_izgl