Mēs lepojamies ar…

Septiņi speciālo klašu skolēni no dažādām klasēm 15. maijā devās uz Gaujienas internātpamatskolu, lai piedalītos Vidzemes zonas speciālo skolu skolēnu izteiksmīgas runas konkursā. Šo pasākumu Gaujienas skola organizē jau 14.gadu. Šoreiz konkursa tēma bija „Es lepjos ar…”. Konkursa mērķis bija izkopt skolēnos nacionālo identitāti un emocionālo pašizpausmi; veidot lepnumu, cieņu, mīlestību par savu zemi, skolu, dzimto vietu; pilnveidot un attīstīt runas kultūru. Konkursā piedalījās skolēni no 9 skolām. Priekšnesums bija tematiski jāsaista ar skolēnu nacionālās un valstiskās identitātes stiprināšanu, izvēloties latviešu dzejnieku dzeju par tautas vēsturi, ģimeniskajām vērtībām un darba tikumu. Žūrijas komisija katru priekšnesumu vērtēja pēc vairākiem kritērijiem. Tika vērtēta repertuāra atbilstība runātāja vecumam un individualitātei; spēja iejusties tēlā; vizuālais noformējums, stāja un kontakts ar klausītāju. Konkurss notika pa klašu grupām un arī dalībnieki tika vērtēti pa klašu grupām. Visi mūsu skolēni bija lieliski sagatavojušies un teicami demonstrēja savu prasmi  uzstāties un emocionāli izteikt savas izjūtas.

Mēs lepojamies ar visiem septiņiem skolēniem, bet īpaši ar konkursa laureātiem, kas saņēma atzinības rakstus: Alisi Mileri (7.f klase), Edgaru Stepanovu (5.f klase), Sendiju Kārkliņu (2.d klase), Kristīni Volbergu (9.d klase), Jānis Māris Incenbergs (1.d klase), Patrīcija Jasmīna Kļaviņa (4.d klase) un Ivonna Bite (7.d klase) saņēma pateicības par piedalīšanos.

Pēc konkursa organizatori bija sarūpējuši interesantu Gaujienas tuvākas un tālākas apkārtnes iepazīšanu. Pirmais apskates objekts bija – Vizlas upes dabas taka.Takas sākums atrodas Vidagā, vietā, kur uz Vizlas uzcelts vēsturiskais akmens arkas tilts. Taka līkumo gar Vizlas krastiem. Redzējām  skaistus dolomīta atsegumus, nelielu krāčveidīgu ūdenskritumu. Pēc tam mūs aizveda uz trošu tiltu Vidagā. Šajā vietā gājēju tilts tika uzcelts pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados, lai savienotu abus Gaujas krastus.  Pirms vairākiem gadiem pavasara palu ūdeņi to nopostīja. Tilts tika atjaunots. Gājām pa tiltu, tas visu laiku nedaudz šūpojās. Daži bērni teica, ka ir bijis nedaudz bail, bet ja būtu bijis jāiet vēlreiz, – ietu, jo sajūtas ir interesantas un neaizmirstamas. Pēc ekskursijas ciemojāmies Gavaru ģimenē, Virešu pagastā. Iepazināmies ar lauku saimniecību ”Līves,” kas atrodas  netālu no Gaujas krasta.

Pēc tam notika laureātu koncerts un apbalvošana. Mums uzdāvināja grāmatu ’’365 vakara pasakas  un dzejolīši’’, kas būs pieejama skolas bibliotekā.

Viesmīlīgie mājas saimnieki cienāja ar zupu un pankūkām. Bērni priecājās par diviem sumbriem, kas ganījās bērzu birzītē. Dzīvniekus varēja barot ar kartupeļiem un paglaudīt. Laiks paskrēja nemanot. Skolēni atzina, ka piedalīšanās konkursā devusi iespēju iepazīt mūsu Latvijas skaisto dabu, pabūt vēl neredzētās vietās, paplašināt savu redzesloku, iegūt pozitīvas emocijas, satikt vienaudžus no citām skolām.

Paldies Gaujienas internātpamatskolai par laipno uzņemšanu, konkursa organizatoriem, visiem jaukajiem cilvēkiem, kurus sastapām!

Paldies  pedagogiem par ieguldīto darbu un skolēnu sagatavošanu konkursam!

Dace Sprince
17.05.2019.