Mazie dodas ekskursijā

12.septembrī 3. un 6.grupiņas bērni devās uz Ekspresizstādi Valmieras muzejā “Maizītē bagātība” no cikla “Divpadsmit stāsti”. Bērni uzzināja par maizītes rašanās vēsturi, apskatīja kā pirmatnējie cilvēki starp akmeņiem berza graudus un, sajaucot tos ar ūdeni, ieguva putru. Vēlāk iemācījās to uzcept, tā iegūstot pirmos plācenīšus. Pagāja vairākas tūkstošgades, līdz cilvēki sāka cept raudzētu maizi. Bērni varēja pārliecināties, ka latviešu tautas kultūrā maizei ir īpašs gods.
Aplūkojām arī izstādi “Uzmanību EKSPEDĪCIJA”, kurā apskatījām senos darbarīkus un muzeja krājumā uzglabātos lietiskos materiālus. Bērni uzzināja, ka senlatvieši lielu nozīmi piešķīra visiem maizes tapšanā iesaistītajiem – sējējiem, arājiem, malējiem, cepējiem.
Īsts baudījums bija Edītes Pauls – Vīgneres vainagu un galvas rotu izstāde “Koronetes”. Katra mazā meitene būtu vēlējusies ieraudzīt sev galvā brīnišķīgās galvas rotas, arī puiši bija sajūsmināti par pērlīšu mirdzumu. Īsti, skaisti un patiesi visai izstādei cauri vijās moto “Saglaudu galviņu kā cielaviņa, Uzliku vizuļu vainaciņu”.
Atpakaļceļā bērni devās ekskursijā pa Valmieras vecpilsētu, un vietā, kur vide vēl nav  pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem, mums laipni izpalīdzēja Valmieras pilsētas pašvaldības policijas inspektori G.Arnītis un R.Ribelis. Liels paldies viņiem par to!
Sigita Geca, Mārīte Klapenkova, Santa Dubkeviča, Gunta Dundure