Mazgā rokas tīras!

Mazgā rokas tīras, lai no mikrobiem tās brīvas!

Aicinām pirmsskolas un sākumskolas bērnu vecākus pievērst lielāku uzmanību savai un bērnu roku higiēnai, veidojot un nostiprinot bērniem pareizus roku mazgāšanas paradumus un veselīgu attieksmi pret roku higiēnu. Roku mazgāšanai veltītu dziesmu noskaties te: Mistera Ziepiņa roku mazgāšanas dziesmiņa  (sacerējis mūzikas producents Kaspars Ansons, iedziedājis mūziķis Intars Busulis).

Lai palīdzētu vecākiem nostiprināt bērna roku mazgāšanas paradumus, ir izstrādāti padomu materiāli vecākiem par roku mazgāšanas paradumu veidošanu bērniem – krāsojamā un radošo uzdevumu grāmata bērniem un citi skaidrojošie materiāli. Tie pieejami www.ziepiņš.lv.