“Mazās bitītes” laureāta godā!

2019.gada 07. maijā Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra pirmsskolas deju grupa “Mazās Bitītes” piedalījās  Integratīvā mākslas festivāla” Nāc līdzās” Lielkoncertā Rīgā VEF kultūras pilī, kur pulcējas bērni, jaunieši un pieaugušie cilvēki ar īpašām vajadzībām no visas Latvijas. Kā uzsver festivāla mākslinieciskā direktore Sarma Freiberga,  šis festivāls ir ieņēmis nozīmīgu vietu cilvēku ar īpašām vajadzībām un garīgās attīstības traucējumiem dzīvēs, jo tas ļauj viņiem izpausties visdažādākajās radošajās formās, ļauj sevi apliecināt kā spējīgām un talantīgām personībām, kas viņiem un viņu tuviniekiem ir ļoti svarīgi.

Festivāla norisēm ir nozīmīgs pienesums iekļaujošas sabiedrības veidošanā, jo tas atklāj cilvēku ar īpašām vajadzībām talantus un spēju ieguldīt savu potenciālu kopīgajā mērķī – veidot sabiedrību atvērtu, saprotošu, līdzi domājošu un atbalstošu.  Šogad festivāla moto bija „Latvija pēc 100”, kurā mazie dejotāji izdejoja savu Latviju ar priekšnesuma vadmotīvu: „Latvija joprojām IR! Tajā dzīvo ļaudis, kuri godā latviskās tradīcijas. Aug koki, zied puķes, burbuļo strauti un vītero putni. Ir ieviestas jaunas tehnoloģijas, kas palīdz saglabāt un uzturēt visu, kas mums ir svarīgs”.

Godinot 7.aprīļa jubilāru, komponistu Jāni Lūsēnu, savam priekšnesumam izvēlējāmies viņa mūziku  „Roks uz ledus” un „Pavasara dziesmiņa”. Priekšnesumus vērtēja kompetenta žūrija, kuras sastāvā bija komponists un mūziķis Rihards Zaļupe, Rīgas Doma kora skolas vokālās mākslas pedagoģe Valda Dzene, režisors Valdis Pavlovskis, mūziķis Gatis Mūrnieks, fonda valdes locekle Marta Bieriņa un festivāla mākslinieciskā direktore, fonda Nāc līdzās! vadītāja Sarma Freiberga.

Deju grupa “Mazās Bitītes” ieguva  augstu žūrijas novērtējumu  un fonda “Nāc līdzās” apbalvojumu „LAUREĀTA TITULS”  jau piekto reizi pēc kārtas, un tas dod tiesības uzstāties labdarības koncertā „Nāc līdzās Ziemassvēkos”, kas notiks šā gada 15.decembrī Torņkalna baznīcā.

PALDIES brašajiem dejotājiem, viņu vecākiem par atbalstu un līdzi jušanu, kā arī lieliskajām skolotājām un skolotāju palīgiem – Andai Ābolai, Santai Dubkevičai, Guntai Dundurei, Ilzei Krievānai, Mārai Lukasei, Dzintrai Āboliņai, Mārītei Klapenkovai, Sigitai Gecai, Dacei Rutkai, Agritai Rikai, Mārītei Cukurei un Daigai Andrupei.

Sigita Geca, 3.grupas pirmsskolas izglītības skolotāja
09.05.2019.