Pirmā diena – iepazīt vienam otru

Pirmajā mobilitātes dienā iepazināmies viens ar otru – uzņēmām 3 skolēnus un 2 pedagogus no Jonišķu “Aušros” ģimnāzijas Lietuvā, 4 skolēnus un 3 pedagogus no Tallinas Heleni skolas Igaunijā, kā arī 4 skolēnus no Sotunki vidusskolas Somijā. No VGV – AC piedalījās 3 skolēni un 4 pedagogi.

Katra skola veidoja savu vērtību ģerboni, akcentējot un iepazīstinot pārējos ar visu, ar ko lepojas savā skolā – mācību darbu, sportu, ārpusskolas pasākumiem, karjeras izglītību, dažādiem skolu projektiem. Visi kopā vienojāmies, kuri jēdzieni un termini būtu svarīgi, runājot par skolēnu karjeras izglītību, un kopīgi tapa projekta terminu vārdnīca 4 valodās.

Un, protams, kā jau pirmajā dienā, iepazīstinājām viesus ar skaisto Valmieru.